Kadra przedszkolna 2018/2019

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, posiadają kwalifikacji niezbędne do pracy

z dziećmi w wieku od 3-6 lat.

Dyrektor przedszkola:   mgr  Agnieszka Słowińska

     GRUPA  ,,BIEDRONKI”

mgr  Kalina Warmińska

mgr   Bożena  Macewicz – zastępca dyrektora/logopeda

mgr   Agnieszka Słowińska – dyrektor

pomoc nauczyciela:  p.   Honorata

pomoc techniczna:  p. Małgosia

     GRUPA  ,,PSZCZÓŁKI”

mgr   Iwona Jeleń

mgr  Katarzyna Masłyk

pomoc techniczna:  p. Gienia

     GRUPA  ,,ŻABKI”

mgr   Monika Skrobiewska

pomoc techniczna: p. Basia

     GRUPA ,,MOTYLKI”

mgr   Maria  Siemieniec

mgr    Alicja Bilińska-Synowiec

pomoc techniczna:  p.   Asia

     GRUPA  ,,SOWY”

pani Katarzyna Rygielska

mgr  Sandra Szyszka

pomoc techniczna:  p.   Eliza

W przedszkolu sprawami zaopatrzeniowymi zajmuje się pani intendent:

Mariola Kozłowska

W kuchni pracują trzy panie kucharki.

Drobnymi usterkami zajmuje się pan konserwator.