Kadra przedszkolna 2016/2017

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, posiadają kwalifikacji niezbędne do pracy

z dziećmi w wieku od 3-6 lat.

 

Dyrektor przedszkola:   mgr  Agnieszka Słowińska

 

     GRUPA  ,,BIEDRONKI”

pani  Katarzyna Rygielska

mgr   Bożena  Macewicz – zastępca dyrektora/logopeda

mgr   Agnieszka Słowińska – dyrektor

pomoc nauczyciela:  p.   Honorata

pomoc techniczna:  p.   Wiesia

 

     GRUPA  ,,PSZCZÓŁKI”

mgr   Katarzyna Masłyk

mgr   Kalina Warmińska

pomoc techniczna:  p.   Małgosia

 

     GRUPA  ,,ŻABKI”

mgr   Iwona Jeleń

mgr   Agnieszka Uryga

pomoc techniczna:  p.   Basia

 

     GRUPA ,,MOTYLKI”

mgr   Maria  Siemieniec

mgr   Anna Karmelita

pomoc techniczna:  p.   Łucja

 

     GRUPA  ,,SOWY”

mgr   Sandra Szyszka

mgr   Izabela Łęcka – Kurek

pomoc techniczna:  p.   Renata

 

 

 

W przedszkolu sprawami zaopatrzeniowymi zajmuje się pani intendent:

Mariola Kozłowska

W kuchni pracują trzy panie kucharki:

Danuta Adamowicz

Iwona Zaremba

Lucyna Grzeczka

Drobnymi usterkami zajmuje się pan konserwator:

Mirosław Porczyński