Opłata za przedszkole

Na dole strony konto Rady Rodziców!

Począwszy od grudnia 2018 każdy rodzic ma swoje indywidualne konto,
na które dokonuje wpłat za przedszkole.

W wiadomości e-mail jest informacja w kolorze czerwonym z nowym indywidualnym numerem konta.

Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 9,00 zł – za 3 posiłki.

Pełna opłata miesięczna jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (świadczone usługi) oraz opłaty stałej za przedszkole (wyżywienie).

Opłata jest dokonywana w następnym miesiącu.

Od 01 września 2013 roku stawka za 1h pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Wpłaty na konto należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

Ubezpieczenie    49  zł

Artykuły plastyczne   85 zł

płatne do końca września u pani intendentki

Rada Rodziców  30 zł na m-c lub 150 zł na semestr lub 300 zł za cały rok

Numer konta Rady Rodziców w Banku Pocztowym:

55 1320 1999 2342 2694 2000 0001  

Prosimy podać:  nazwę grupy, Imię i Nazwisko dziecka