Opłata za przedszkole

Na dole strony konto Rady Rodziców!

Nr konta w PKO BP:

18 1020 5226 0000 6102 0417 7010

w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem P-107

 

Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 7,50 zł – za 3 posiłki.

Pełna opłata miesięczna jest zależna od zadeklarowanej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług) oraz opłaty stałej za przedszkole (wyżywienie).

Za każdy dzień nieobecności, dokonywany jest odpis w następnym miesiącu.

 

Od 01 września 2013 roku stawka za 1h pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Opłata jest naliczana w zależności od zadeklarowanej ilości godzin (za każde rozpoczęte pół godziny):

-dla dzieci 3,4 -letnich przed godz. 7:00 i po godz. 12:00;

-dla dzieci 5,6 -letnich przed godz. 7:00 i po godz. 15:00;

zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.

W przypadku konieczności dokonania zmian, prosimy o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola, w celu podpisania aneksu do umowy.

Wpłaty na konto należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

 

Ubezpieczenie         50 zł

Artykuły plastyczne   70 zł

płatne do końca września u pani intendentki

 

Rada Rodziców  30 zł na m-c lub 150 zł na semestr lub 300 zł za cały rok

Numer konta Rady Rodziców w Banku Pocztowym:

55 1320 1999 2342 2694 2000 0001  

Prosimy podać:  nazwę grupy, Imię i Nazwisko dziecka