Opłata za przedszkole

Na dole strony konto Rady Rodziców!

Nr konta w PKO BP:

18 1020 5226 0000 6102 0417 7010

w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem P-107

 

Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 7,50 zł – za 3 posiłki.

Pełna opłata miesięczna jest zależna od  ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu ( świadczone usługi) oraz opłaty stałej za przedszkole (wyżywienie).

Opłata jest dokonywana w następnym miesiącu.

 

Od 01 września 2013 roku stawka za 1h pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

 

Wpłaty na konto należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

 

Ubezpieczenie       54 zł

Artykuły plastyczne   70 zł

płatne do końca września u pani intendentki

 

Rada Rodziców  30 zł na m-c lub 150 zł na semestr lub 300 zł za cały rok

Numer konta Rady Rodziców w Banku Pocztowym:

55 1320 1999 2342 2694 2000 0001  

Prosimy podać:  nazwę grupy, Imię i Nazwisko dziecka