I Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

 

Termin składania prac upływa z dniem 29.03.2019r. (liczy się data stempla pocztowego)

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie przygotowanej pracy włącznie ze zgodami i z załącznikami.

REGULAMIN

ZGODA NR 1

ZGODA NR 2

ZGODA NR 3

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

TABELA INFORMACYJNA