RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w  Przedszkolu nr 107 „Słoneczko”,

ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław

Obowiązek informacyjny


Klauzula – stopka mailowa


Klauzula – korespondencja e-mail


Klauzula – skrócona wersja klauzuli dot. złożenia pisma


Klauzula – złożenie pisma w placówce


Polityka prywatności – serwis internetowy – Przedszkole


Klauzula – rekrutacja dziecka do placówki oświatowej


Klauzula – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego


Klauzula – dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z placówki


Klauzula – rekrutacja i zatrudnienie