Język angielski

Na tej stronie będziemy umieszczać tematy, słówka oraz piosenki, które dzieci będą poznawać na zajęciach z języka angielskiego. Zachęcamy państwa do powtarzania ich z dziećmi.