Kadra przedszkolna 2023/2024

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, posiadają kwalifikacji niezbędne do pracy

z dziećmi w wieku od 3-6 lat.

Dyrektor przedszkola:   mgr  Agnieszka Słowińska

psycholog: mgr Anna Wróbel

pedagog: mgr Martyna Stępień

logopeda: mgr Bożena Macewicz

logopeda: mgr Pola Pajtak

     GRUPA  ,,BIEDRONKI”

mgr   Agata

mgr   Bożena  Macewicz – zastępca dyrektora/logopeda

mgr   Agnieszka Słowińska – dyrektor

pomoc nauczyciela:  p.   Honorata

pomoc techniczna:  p.  Małgosia

     GRUPA  ,,PSZCZÓŁKI”

mgr  Katarzyna Masłyk

mgr  Alicja Bilińska-Synowiec

pomoc techniczna:  p. Monika

     GRUPA  ,,ŻABKI”

pani Katarzyna Rygielska

mgr Izabela Łęcka – Kurek

pomoc techniczna:  p. Brygida

     GRUPA ,,MOTYLKI”

mgr  Iwona Jeleń

mgr  Anna Karmelita

pomoc techniczna:  p. Magda

     GRUPA  ,,SOWY”

mgr Maria  Siemieniec

mgr  Monika Skrobiewska

pomoc techniczna: p. Beata

W przedszkolu sprawami zaopatrzeniowymi zajmuje się pani intendent:

Sylwia Maćkowiak

Mariola Kozłowska

W kuchni pracują trzy panie kucharki.

Drobnymi usterkami zajmuje się pan konserwator.