Kadra przedszkolna 2022/2023

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, posiadają kwalifikacji niezbędne do pracy

z dziećmi w wieku od 3-6 lat.

Dyrektor przedszkola:   mgr  Agnieszka Słowińska

psycholog: mgr Anna Wróbel

pedagog: mgr Martyna Stępień

logopeda: mgr Pola Pajtak

     GRUPA  ,,BIEDRONKI”

mgr   Katarzyna Masłyk

mgr   Bożena  Macewicz – zastępca dyrektora/logopeda

mgr   Agnieszka Słowińska – dyrektor

pomoc nauczyciela:  p.   Honorata

pomoc techniczna:  p.   Monika

     GRUPA  ,,PSZCZÓŁKI”

mgr  Iwona Jeleń 

mgr  Anna Karmelita

pomoc nauczyciela: p. Magda

pomoc techniczna:  p. Gienia

     GRUPA  ,,ŻABKI”

pani Katarzyna Rygielska

mgr Izabela Łęcka – Kurek

pomoc techniczna:  p. Brygida

     GRUPA ,,MOTYLKI”

mgr  Maria  Siemieniec

mgr  Alicja Bilińska-Synowiec

pomoc techniczna:  p. Beata

     GRUPA  ,,SOWY”

mgr   Kalina Warmińska 

mgr  Agnieszka Konaszyńska

pomoc techniczna: p. Małgosia

W przedszkolu sprawami zaopatrzeniowymi zajmuje się pani intendent:

Sylwia Maćkowiak

Mariola Kozłowska

W kuchni pracują trzy panie kucharki.

Drobnymi usterkami zajmuje się pan konserwator.