Konkurs „Wspomnienia wakacyjne”

5th wrz 2022
 

REGIONALNY Konkurs plastyczny pt. WSPOMNIENIA WAKACYJNE

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie od serca ”Faustynka” z LEGNICY.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.08.2022 do 14.09.2022 r. Rozstrzygnięcie i wystawa odbędzie się dnia 17.09.2021 godz. 15.30 w ramach 9 rocznicy powstania naszej placówki w LCK.
 3. Celem jest rozwój wyobraźni
 4. Temat pracy Wspomnienia wakacyjne
 5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 5 do 12 lat; dorośli
 6. 6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaskie.
 8. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica
 9. Każdy uczestnik ma wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 10. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 7 prac.
 11. Ocena prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.
 12. Każda praca powinna być opatrzona: imię, nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówek, telefon do kontaktu
 13. Prace należy nadesłać do 14.09.2022 r.: Stowarzyszenie od serca ”Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica, 78-194-26-23
 14. Wyniki konkursu i nagrody: 1. Komisja powołana przez Organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu
 15. Kryteria oceny pracy: samodzielność, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 16. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej fecebook Stowarzyszenie od serca ”Faustynk” i przez podanego na odwrocie pracy e mail
 17. Autorzy prac otrzymują dyplomy i nagrody. Każdy otrzyma pamiątkowy dyplom.
 18. Dane osobowe uczestników są przekazane wyłącznie na poczet konkursu i nie będą udostępnione osobą trzecim
 19. Złożenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane przez uczestników konkursu

( w przypadku osób z poza Legnicy kwestia indywidualnych uzgodnień).

 1. Prace nie będą zwracane autorom.

RODO:

PRACE ART. O LECIE, LEGNICA – NASZE MIASTO (PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ) ORAZ
WSPOMNIENIA WAKACYJNE
(KONKURS PLASTYCZNY) PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 15.09. 2022 NA POCZET 9 – ROCZNICY ”FAUSTYNKA ” W LCK DN. 17.09.2022
 
MAX FORMAT PRAC PLASTYCZNYCH – A 3
TECHNIKA DOWOLNA
 
*** PRACE ART. WSPOMNIENIA WAKACYJNE BĘDĄ TAKŻE PREZENTOWANE W STACJI
DIALOG WROCŁAW GŁÓWNY PKP
W OSTATNIM TYGODNIU WRZEŚNIA 2022
W RAMACH OTWARCIA WYSTAWY PT. WRACAJCIE WAKACJE DOLNOŚLĄSKI KĄCIK
WSPOMNIEŃ. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
FORMAT PRAC – MAX A 3
 
TECHNIKA – RYSUNEK, MALARSTWO
 
TERMIN DOSTARCZANIA PRAC PLASTYCZNYCH MIJA 19.09.2022
WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ OPISANE – IMIĘ, NAZWISKO, NUMER DO
KONTAKTU I NALEŻY JE WYSŁAĆ NA ADRES STOWARZYSZENIE OD SERCA
”FAUSTYNKA’ UL. WITKIEWICZA 17, 59 – 220 LEGNICA
 
 
POZDRAWIAMY. PRACOWNIA PLASTYCZNA PT. PODRÓŻ DO ŚWIATA SZTUKI PRZY
STOWARZYSZENIU OD SERCA ”FAUSTYNKA”
NR DO KONTAKTU 78-194-26-23