Podsumowanie rocznego planu pracy 2015/2016

W porozumieniu i za zgodą rodziców dzieci brały udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne.

 

 

I Kreatywny Przedszkolak

 1. Rozwijanie kreatywności u dzieci
 • stwarzano warunki do poznawania różnych technik oraz do tworzenia prac plastycznych i technicznych również własnego pomysłu; dzieci wykonywały proste doświadczenia;
 • dzieci przygotowywały występy z okazji Dnia Nauczyciela, Święta Odzyskania Niepodległości, Pasowania na Przedszkolaka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Pożegnania z Przedszkolem
 • dzieci brały udział w comiesięcznych spotkaniach z Dziadkiem Bachem
 • wszystkie dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Pszczelarzem;
 • odbyły się Dźwiękowe zajęcia
 • wycieczka do Hydropolis
 • zwiedzanie muzeum Pana Tadeusza
 • udział w Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
 • udział w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego Kruczyna
 • udział w Przeglądzie tańców integracyjnych
 • Oglądanie spektakli teatralnych: „Pomagajek czyli historie z brodą”, „Kot w butach”, „Pączkowe drzewo”
 • wycieczka do Forum Muzyki
 • udział w warsztatach dla dzieci na Barce pływającej po Odrze
 • udział w zajęciach w Miejskiej Bibliotece
 • udział w warsztatach plastycznych Tekturowo
 • udział w zorganizowanym w Domu Kultury Śródmieście Turnieju wiedzy „Witamy we Wrocławiu” – I miejsce
 • Warsztaty plastyczne „Papierowa rafa koralowa”, „We włoskiej restauracji”
 • Czytanie na dywanie w Teatrze Capitol
 • Konkursy między przedszkolne: Moje anielskie Boże Narodzenie; „ Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”; Polscy wynalazcy, konstruktorzy, myśliciele; „Bohaterowie w rolce papieru”; „Budząca się do życia przyroda”,Wiosna kolorowa, ekologiczna, zdrowa”, „Żyj zdrowo”, „Inwazja motyli”, „Wiosną kwiaty rosną” ,”Przyroda wokół nas”, „Ekologiczna choinka”
 • Konkursach wewnątrz przedszkolnych: „Jesienne stworki”, „Moja książeczka”, „Dyniowe rzeźby”; „Przyroda budzi się do życia”

 

 1. Włączenie dzieci do międzynarodowego programu „Destination Imagination”
 • w grupie Pszczółki realizowano zajęcia edukacyjne wykorzystując elementy programu
 • nauczycielki wszystkich grup brały udział w szkoleniu na temat programu

 

 1. Nawiązanie współpracy z P-33 w ramach realizacji projektu międzyprzedszkolnego pt. „ Pszczoły” prowadzone metodą projektu w ramach MPPL
 • Projekt został zrealizowany. W ramach jego realizacji odbyła się wycieczka do pasieki, realizowane były zajęcia edukacyjne, plastyczne, dzieci piekły ciasta wykorzystując miód, konkursy, teatrzyk, prezentacja multimedialna, spotkanie z dziećmi z P-33, zaprezentowano dorobek projektu rodzicom oraz zrobiono wystawę prac i zdjęć w holu przedszkola.

 

 1. Zorganizowanie wycieczki do Humanitarium
 • odbyły się trzy wycieczki o tematyce: „Szalona piana”, „Wulkan” oraz „Kolorowe laboratorium”

 

II „Ekologicznie znaczy zdrowo, sportowo i higienicznie”

 

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, zachęcanie dzieci do podejmowania różnorodnych działań
 • udział w projekcie „Przedszkolne dzieci uczą się segregować śmieci”; sprzątanie świata
 • udział w projekcie „Drzewa wokół nas”; udział w quizie przyrodniczym; –
 • udział w projekcie „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”;
 • udział w projekcie „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • gimnastyka z dynią;
 • udział w projekcie „Tydzień Pluszowego Misia”
 • udział w projekcie „Dbamy o naszą planetę”;
 • udział dzieci w patrolu ekologicznym
 • sianie ziół i sadzenie warzyw w Tęczowym ogródku, (dzieci je obserwowały, doglądały, jadły)
 • tworzenie i pielęgnowanie kącika przyrodniczego w każdej sali
 • Święto kwiatka
 • oglądanie albumów i czytanie ciekawostek przyrodniczych
 • uczestniczenie w zbiórce dla zwierząt ze schroniska
 • dokarmianie ptaków
 • prowadzono obserwacje przyrodnicze w ogrodzie powiązane z tematyką zajęć oraz porami roku
 • powitanie Wiosny
 • udział w Festynie Rodzinnym
 • organizowano zabawy ruchowe oraz sportowe w sali i na podwórku
 • udział treningach biegania oraz maratonie Sprintem do maratonu
 • uczestniczenie w Aerobikach, Maratonie przedszkolaka,
 • zachęcano do zdrowego odżywiania – wykonanie zdrowych i pożywnych przekąsek, kanapek, soków, ciast
 • Realizujemy projekt profilaktyki próchnicy zębów Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach którego dzieci spotykały się ze stomatologiem na pogadankach oraz oglądały teatrzyk pt: „Kłopoty wiewiórki” na temat higieny jamy ustnej, przeprowadzono zajęcia na temat higieny jamy ustnej. Dzieci oglądały prezentacje na temat sposobów dbania o zęby, odbyło się spotkanie ze stomatologiem dla rodziców w trakcie zebrania
 • przeprowadzono badanie słuchu
 • przeprowadzono badania ortodontyczne
 • dzieci z grupy Pszczółek uczestniczyły w festiwalu zdrowia w przedszkolu nr 80
 • przedszkole wstąpiło w szeregi Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych EKO-SCHOOLS. Jest to organizacja zajmująca się dbaniem o naszą planetę począwszy od segregowania śmieci przez oszczędność energii oraz wody, zdrowe odżywianie aż po dbanie o tereny zielone wokół nas. Poprzez działania ekologiczne dążymy do zdobycia Zielonej Flagi czyli Europejskiego Certyfikatu Przedszkoli Ekologicznych.
 • realizujemy program kolejnej edycji „Wrocławskie dzieci segregują śmieci” w ramach programu dzieci sprzątały najbliższe otoczenie, w każdej sali pojawiły się pojemniki do segregacji śmieci, odbył się pokaz multimedialny na temat segregacji śmieci i ochrony środowiska, dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem gazet, kartonów, opakowań plastikowych, odbył się quiz ekologiczny. Dzieci z grupy Żabek brały udział w podsumowaniu programu w Parku Staromiejskim, jednym z elementów podsumowania był pokaz mody ekologicznej w którym brała udział dziewczynka z grupy Żabek.
 • realizowaliśmy program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • realizowaliśmy program „Mamo, Tato wole wodę”
 • realizowaliśmy program „Akademia Aquafresh”
 • realizowaliśmy program „Bezpieczny przedszkolak”
 • realizowaliśmy program „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”
 • realizowaliśmy program „Żyj z przyrodą w zgodzie”

 

 1. Realizacja działań w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności”

 

 • Duży nacisk kładziemy na zdrowe odżywianie. Dzieci codziennie spożywały warzywa i owoce w surowej postaci, spożyły w ciągu roku ogromna ilość jabłek dostarczonych przez fundację „Potrafię Pomóc”. W ciągu dnia piły duże ilości wody, z posiłków w znacznym stopniu został wyeliminowany cukier oraz słodkie posiłki, zminimalizowaliśmy sól używaną w posiłkach, stosujemy dużą ilość nasion konsumpcyjnych oraz suszonych owoców wykorzystując je do sałatek, jogurtów, zup mlecznych oraz samodzielnego spożywania.

 

 1. Udział w programie „Mali Wspaniali”
 • Dzieci 4 i 5 letnie realizowały program „Mali Wspaniali” którego założeniem są zajęcia ogólno rozwojowe z elementami sztuk walki.

 

III Bezpieczny Przedszkolak

 • oprowadzono dzieci po przedszkolu i podwórku, zapoznano z zasadami właściwego i bezpiecznego poruszania się po placówce oraz korzystania ze sprzętów
 • przed każdym wyjściem na dwór utrwalano zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola
 • przed każdym wyjściem poza teren przedszkola utrwalano zasady bezpieczeństwa
 • odbyło się spotkanie z policjantem – prezentacja; strażnikiem miejskim – pierwsza pomoc; z psami – oswajanie ze zwierzętami, zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami
 • przeprowadzono zajęcia dydaktyczne i pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach
 • dzieci brały czynny udział w pozorowanej ewakuacji
 • przeprowadzono zajęcia dotyczące: znajomości imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, jak należy o nią poprosić.

 

Ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016

poddane były następujące obszary:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci.
 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.
 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

 

Ad.1 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci.

Wśród nauczycieli i rodziców przeprowadzono ankiety na temat bezpieczeństwa w przedszkolu.
Z przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli na temat wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu,  nauczyciele stosują  następujące metody pomagające dzieciom uczyć się właściwych zachowań :

 • Zabawy integracyjne,
 • Metody słowne tzn. rozmowy na temat konkretnego zachowania, z całą grupą i indywidualne z konkretnym dzieckiem;
 • Metody wzmocnienia pozytywnego (pochwały, naklejki, pieczątki);
 • Wspólne ustalenie kodeksu grupy oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustaleń;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, ogrodzie, na wycieczce;
 • Analizowanie historyjek obrazkowych oraz ilustracji;
 • Teatrzyk oraz drama;
 • Komunikowanie przez nauczyciela otwarcie o aprobacie bądź dezaprobacie w stosunku do określonych zachowań dzieci;
 • Stała współpraca z rodzicami;

Dzięki zastosowaniu w/w metod nauczycielom udało się wyeliminować lub zminimalizować niepożądane zachowania, wzmocnić dyscyplinę, dzieci potrafią rozgraniczyć dobre zachowanie od złego, prawidłowo używają sztućców oraz nożyczek, unikają niebezpiecznych miejsc, zabaw, sytuacji, przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy, zminimalizować zachowania agresywne konkretnego dziecka. Systematyczna praca nauczycieli nad bezpieczeństwem dzieci, spowodowała wzmocnienie bądź nabycie wielu pozytywnych zachowań i umiejętności. Praca z dziećmi nad radzeniem sobie w sytuacjach trudnych odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć edukacyjnych oraz podczas zabawy.
Przeprowadzono również ankietę wśród rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Wydano 100 ankiet odpowiedziało 42 respondentów. Ankieta zawierała 2 pytania zamknięte oraz 2 zamknięte z możliwością dodatkowego wyrażenia opinii oraz jedno pytanie otwarte.
 
Ad.2 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Kompetencje czytelnicze wśród dzieci i rodziców rozwijane są przez organizowanie w każdej grupie kącika z książkami, codzienne czytanie literatury dziecięcej, dbanie o kącik wymiany książek, udział w akcji Cały Wrocław czyta, umożliwienie rodzicom kilka razy w roku zakupu tanich książek, przeprowadzenie wśród dzieci konkursów związanych z książkami.
W miesiącu maju wśród nauczycieli została przeprowadzona ankieta na temat rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i ich rodziców.
Zainteresowania czytelnicze wśród dzieci nauczyciele rozwijają przez:

 • zachęcanie dzieci do przynoszenia swoich ulubionych książeczek, czytanie ich wszystkim dzieciom ,
 • wzbogacanie kącika czytelniczego o nowe pozycje,
 • wymianę książeczek miedzy dziećmi,
 • tworzenie własnych książeczek przez dzieci,
 • odgrywanie inscenizacji na podstawie wysłuchanych tekstów,
 • udział w zajęciach w miejskiej bibliotece publicznej,
 • czytanie baśni, bajek, legend po obiedzie,
 • udział w konkursach plastycznych i recytatorskich,
 • organizowanie zajęć dla dzieci w oparciu o literaturę „Herbatka z Tuwimem”
 • wykonywanie zakładek do książek,
 • udział w akcji „Cały Wrocław czyta”’
 • zorganizowanie zbiórki książek dla szpitala

Działania podejmowanie z rodzicami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci:

 • zachęcanie rodziców do czytania bajek dzieciom w grupie,
 • zachęcanie rodziców do korzystania i zasilania skrzyneczki bookcrossingowej,
 • zachęcanie rodziców do udziału w konkursie „Nasza rodzinna książka”,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom książek w domu,
 • organizowanie kiermaszów taniej książki,
 • organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców „Stwórz swoją książkę”,
 • przynoszenie do przedszkola książek związanych z tematem zajęć,
 • przekazywanie rodzicom oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Działania podejmowane w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych

 • Udział w zajęciach w miejskiej bibliotece publicznej
 • Zasilenie skrzynki bookcrossingowej w galerii „Sky Tower”
 • Udział w konferencji otwarcia akcji „Cały Wrocław czyta”
 • Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu „Bajka w rolce papieru”

 
Ad.3 Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.

Rozbudzanie wszelakiej aktywności dzieci ma ogromne znaczenie we wszechstronnym rozwoju dziecięcych kompetencji. Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli można stwierdzić, że nauczyciele dokonują wszelkich starań aby urozmaicić codzienne zajęcia rożnymi formami pracy. Są to zabawy w grupach konstrukcyjne, plastyczno techniczne, układanie choreografii do muzyki, tworzenie scenek teatralnych na podstawie konkretnego utworu lub własnego pomysłu, praca na zajęciach metodą twórczą burzy mózgu oraz  zadaniową, praca indywidualna z dziećmi, udział w rożnego rodzaju konkursach zarówno tych wewnątrz przedszkola jak i między przedszkolnych, przygotowywanie przedstawień na różne okazje, udział w zajęciach organizowanych przez Multicentrum, Centrum Poznawcze, Humanitarium, przydział dzieciom określonych ról np.: dyżurny, pomocnik nauczyciela, wykorzystanie układanek i gier stolikowych, klocków Dienesa.
Za innowacyjne oraz najbardziej efektywne działania w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów zwłaszcza matematycznych nauczyciele uznali pracę w: zespołach, przekształcanie cyfr lub figur w obrazki, zabawy rozwijające twórcze myślenie: co to jest?, jeśli nie to, to co?, jakie to jest?, to jest takie jak… w trakcie zajęć matematycznych stawianie zadań o podwyższonej trudności przez co dzieci samodzielnie szukają rozwiązania, zajęcia z guzikami: przeliczanie biorąc pod uwagę jedną lub więcej cech , układanie rytmów, układanie przedmiotów z figur geometrycznych, porównywanie wielkości długości, dokonywanie różnych pomiarów metrówką, gry dywanowe, zagadki matematyczne, zadania z treścią, wykorzystanie patyczków do przeliczania, układania figur geometrycznych, segregowanie.