XIV Przegląd  Wiersza  i  Etiudy  Logopedycznej

,,Gimnastyka dla języka”

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

 

Termin XIV Przeglądu dla poszczególnych placówek:

I Tura

II Tura

 

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

Wiersza logopedycznego ( I kategoria) i logopedycznej etiudy teatralnej ( II kategoria)

  w dniach  27-31.03.2023r.

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną na adres: Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl informacji z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru wypełniając drukowanymi literami odpowiednią do kategorii tabelkę.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia włącznie z odpowiednimi do kategorii (Wiersz/Etiuda) załącznikami.

REGULAMIN

 

TABELA – kategoria WIERSZ

 

TABELA – kategoria ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 1 i 2 – kategoria WIERSZ

 

ZAŁĄCZNIK 3 i 4 – kategoria ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 5 – kategoria WIERSZ i ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 6 – kategoria WIERSZ i ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 7