XV Przegląd  Wiersza  i  Etiudy  Logopedycznej

,,Gimnastyka dla języka”

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

Podział na tury:

Przegląd odbędzie się 24.04.2024r. w godz. 9.00.-14.00. (podział na tury podany zostanie w późniejszym terminie I Tura; II Tura)

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

Wiersza logopedycznego ( I kategoria) i logopedycznej etiudy teatralnej ( II kategoria)

  w dniach  01-05.04.2024r.

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną na adres: Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl informacji z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru wypełniając drukowanymi literami odpowiednią do kategorii tabelkę.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia włącznie z odpowiednimi do kategorii (Wiersz/Etiuda) załącznikami.

REGULAMIN

 

TABELA – kategoria WIERSZ

 

TABELA – kategoria ETIUDA

 

ZGODY:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – współorganizator:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dorosłego – współorganizator:

Pozostałe zgody: