Szanowni  Państwo,

w  związku  z  zagrożeniem epidemiologicznym podjęliśmy  decyzję o przełożeniu XIII Przeglądu  Wiersza i Etiudy Logopedycznej   organizowanego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  Logopedycznej na  późniejszy  termin.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, nauczycieli i logopedów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Przeglądzie Bajki Logopedycznej.

Wszystkie dzieci otrzymają nagrody  i pamiątkowe dyplomy. Twórcy bajek otrzymają dyplomy,   a wyróżnieni  przez  komisję nagrody  rzeczowe.

Wychodząc naprzeciw Państwa  oczekiwaniom  wprowadzamy następujące zmiany w regulaminie  II Ogólnopolskiego Przeglądu Bajki  Logopedycznej:

– z danej placówki można nadesłać dowolną ilość tekstów i prac plastycznych,

– wydłużamy czas nadsyłania prac do 9.04.2020 r.

 

Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu  do swoich przedszkoli i szkół!

 

                                                                                                          koordynator   Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej

                                                                                                                                   Magdalena Paszkiewicz

                                                                                                                         oraz dyrektorzy  placówek MPPL

 

XIII Przegląd Wiersza i Etiudy Logopedycznej
,,Gimnastyka dla języka”

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 06.03.2020r. 

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną na adres: Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl informacji z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru wypełniając drukowanymi literami odpowiednią do kategorii tabelkę.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia włącznie z odpowiednimi do kategorii (Wiersz/Etiuda) załącznikami.

REGULAMIN

 

TABELA – kategoria WIERSZ

 

TABELA – kategoria ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 1 i 2 – kategoria WIERSZ

 

ZAŁĄCZNIK 3 i 4 – kategoria ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 5 – kategoria WIERSZ i ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 6 – kategoria WIERSZ i ETIUDA

 

ZAŁĄCZNIK 7