Roczny plan pracy

 2014/2015

 

I  Zabawa w teatr.
1. Poznanie architektury teatru.
2. Zapoznanie z zawodem aktora.
3. Rozwijanie u dzieci mowy i kreatywnego myślenia.
4. Poszerzanie u dzieci słownictwa poprzez  zabawy słowem.

II Wrocław moje miasto.

1. Poznanie architektury zieleni i architektury budowli własnego miasta.
2. Poznanie historii Wrocławia.
3. Sprawdzenie nabytej wiedzy w konkursach i quizach.
4. Poznanie wrocławskich Parków i Muzeów.

 

Uroczystości Przedszkolne

Pasowanie na Przedszkolaka:

Biedronki 24  XI 2014

Pszczółki  26 XI 2014

Mikołaj 5 XII 2014

Wigilia 15  XII 2014

Dzień Babci Dziadka:

Biedronki 09 luty 2015

Pszczółki 02 luty 2015

Motylki luty 2015

Sowy   09 luty 2015

Żabki 02 luty 2015

Zabawa Karnawałowa 29 I 2015

Pierwszy Dzień Wiosny 20 III 2015

Spartakiada Przedszkolaka  10 VI 2015

Święto Ziemi 22 IV 2015

Dzień Mamy i Taty V 2015:

Biedronki 22 maj 2015

Pszczółki 25 maj 2015

Motylki 25 maj 2015

Sowy   22 maj 2015

Żabki 22 maj 2015

Święto Rodziny – Festyn 29 V 2015

Pożegnanie 5 i 6 – latków VI 2015:

Sowy 15 VI 2015

Motylki 24 VI 2015

 

Harmonogram planowanych wycieczek

Wycieczka organizowana przez LOP XI 2014
Wioska Indiańska 02 VI 2015
Wyjścia do teatru, opery, kina, Muzeów, Parków

Planowane akcje

  1. Zbiórka żywności i kocy dla zwierząt ze schroniska XI 2014
  2.  Sprzątanie świata IX  2014 i IV 2015
  3. Bezpłatne badania logopedyczne dla dzieci z osiedla przy przedszkolu XI 2014
  4. Święto kwiatka – sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym V 2015
  5. Dni adaptacyjne 20 V 2015
  6. Bezpieczny Przedszkolak – współpraca z:

a) Policją
b) Strażą Miejską
c) Strażą Pożarną
d) Ratownikiem Medycznym
e) Ratownikiem WOPR
f) Strażą Graniczną