Rozkład dnia 1

6.30 – 7.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, integrujące grupę).
7.45 – 8.15 Wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym – praca indywidualna lub w małych zespołach.
8.15 – 8.30 Czynności porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne.
8.30 – 9.00 I śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne.
10.00 – 10.45 Zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje; pobyt na świeżym powietrzu (spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym).
10.45 – 11.00 Czynności porządkowe i higieniczne.
11.00 – 11.20 II śniadanie.
11.20 – 13.00 Leżakowanie w grupie dzieci najmłodszych.
11.20 – 11.50 Wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym – praca indywidualna.
11.50 – 13.15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
13.15 – 13.30 Czynności porządkowe i higieniczne.
13.30 – 14.00 Obiad.
14.00 – 14.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne.
14.30 – 15.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,  obserwacje przyrodnicze.
15.30 – 17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; czynności porządkowe.