Sprawozdanie finansowe za rok 2022

10th maj 2023

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2022 zostało opublikowane na stronie https://bip.cui.wroclaw.pl w zakładce sprawozdania finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych.