Logopedyczne zajęcia (filmiki)

Witam wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola.

Zachęcam do wspólnych ćwiczeń w domu.

Życzę przyjemnej zabawy

logopeda – Małgorzata Łuszczyńska

 

25.
 
 
 
Głoska l – ćwiczenia logopedyczne dla wszystkich przedszkolaków utrwalające prawidłową wymowę tej głoski w wyrazach i zdaniach. Dodatkowo dzieci pionizują swój język odwzorowując figury geometryczne czubkiem języka na podniebieniu.
 
 
24.
 
 
Głoska ś – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla młodszych przedszkolaków (3-, 4-latków), podczas których dzieci będą przygotowywać swój narząd artykulacyjny do prawidłowej wymowy tej głoski. Dodatkowo podczas zabawy „Śniadanie” dzieci będą nie tylko utrwalać głoskę ś w wyrazach, ale również będą ćwiczyć swoją spostrzegawczość.
 
 
23.
 
 
Głoski sz, ż/rz, cz – ćwiczenia logopedyczne dla starszaków, podczas których dzieci utrwalą prawidłową wymowę tych głosek w wyrażeniach dwuwyrazowych oraz zdaniach. W zabawie „Ziarenka” utrwalą prawidłowy tor oddechowy oraz przećwiczą motorykę małą.
 
22.
 
 
Zabawy słuchowe i nie tylko… to propozycja zabaw logopedycznych dla wszystkich dzieci, podczas których przedszkolaki będą rozwijać słuch fonematyczny, a także usprawniać swoje buźki.
 
 
21.
 
 
Przygoda węża Syczka – ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny oraz utrwalające prawidłową realizację głoski s. Ćwiczenia przeznaczone są dla wszystkich przedszkolaków.
 
20.
 
 
Różnicowanie głosek l i r to ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, które już prawidłowo wymawiają głoskę r, ale trudność sprawia im łączenie jej z głoską l w wyrazach. Dodatkowo dzieci spionizują swój język podczas bajki logopedycznej „Baca i Siwek”
 
 
19.
 
 
Głoska c – tym razem dzieci z wszystkich grup wiekowych mogą utrwalić prawidłową wymowę tej głoski w sylabach, wyrazach i zdaniach oraz usprawnić swój aparat artykulacyjny ćwicząc z księżniczką i rycerzem.
 
18.
 
 
Głoska z – ćwiczenia logopedyczne przygotowane dla wszystkich grup wiekowych. Poza utrwalaniem prawidłowej wymowy głoski z w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach, dzieci również usprawnią swój aparat artykulacyjny podczas zabawy z rycerzem i księżniczką.
 
 
17.
 
 
Głoska r – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla 5- i 6-latków. Tym razem głoska ta będzie ćwiczona po spółgłoskach b i p w sylabach i wyrazach. Podczas bajki logopedycznej „Baca i Siwek” dzieci usprawnią swój aparat artykulacyjny.
 
16.
 
Głoska ś – ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych. Podczas otwierania tajemniczych kopert dzieci, wraz z logopedą, wykonują zadania w nich zawarte. Mają możliwość usprawnić swój aparat artykulacyjny, prawidłowo wypowiedzieć głoskę ś w izolacji, sylabach, wyrazach, we wyrażeniach dwuwyrazowych i zdaniach.
 
 
 
15.
 
Różnicowanie głosek c i cz to zadania przeznaczone dla dzieci, które już te głoski wypowiadają prawidłowo, ale mają problem z prawidłowym ich wypowiedzeniem podczas występowania obu tych głosek.
 
 
14.
 
Głoska ż/rz – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla starszaków. Dzieci, poza usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, będę miały możliwość utrwalić prawidłową realizację głoski ż/rz w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.
 
 
13.
 
Głoski w i f – ćwiczenia logopedyczne dla młodszych dzieci, którym trudności w wymawianiu sprawiają dwie głoski: w i f. Wraz z logopedą będą mogli przygotować swoją buźkę do prawidłowej realizacji tych głosek, a także poćwiczyć je w izolacji oraz nagłosie sylab i wyrazów.
 
12.
 
Głoska R – propozycja ćwiczeń dla dzieci 5- i 6-letnich, które jeszcze nie opanowały prawidłowej wymowy najtrudniejszej w realizacji głoski. Podczas zabaw z wiewiórką dzieci będą usprawniać aparat artykulacyjny, będą również ćwiczyć głoskę r po spółgłoskach t i d w sylabach, wyrazach i wierszyku.
 
 
 
11.
 
Zabawy z ptaszkami to propozycja zajęć logopedycznych dla dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową głosek k i g. Podczas zabaw z logopedą dzieci będą usprawniać swoją buźkę, utrwalać prawidłowy tor oddechowy a także ćwiczyć obie głoski podczas zabaw artykulacyjnych.
 
 
 
10.
„Zabawy z pupilami” to  kolejna porcja zabaw z logopedą dla najmłodszych przedszkolaków (3-, 4-latków). Wraz z pieskiem będą usprawniać swój aparat artykulacyjny, a podczas bajki artykulacyjnej dzieci będą kształtować prawidłową emisję głosu.
 
 
 
 
9.
Tym razem coś dla starszaków (dzieci 5- i 6-letnie). Wraz z logopedą dzieci usprawnią swój aparat artykulacyjny, utrwalą sobie prawidłową wymowę głosek s i sz oraz będą te głoski różnicować, co wcale nie będzie takim prostym zadaniem. Powodzenia!
 
 
 
 
8.
Zapraszam do ćwiczeń z logopedą młodsze przedszkolaki. Podczas „Zabaw z samogłoskami” dzieci utrwalą sobie prawidłową wymowę samogłosek ustnych (a, o, e, u, i, y), a także usprawnią tor oddechowy.
 
 
 
7.
Kolejna propozycja zabaw z logopedą jest przeznaczona dla wszystkich dzieci. Tym razem przedszkolaki będą utrwalać prawidłową wymowę głosek s, z, i c wraz ze zwierzątkami i kosmitami.
 

1.

Pierwszy film przeznaczony jest dla 5- i 6- latków. Jego głównym celem jest pionizacja języka oraz utrwalanie prawidłowej wymowy głosek l, t i sz.

.

2.

Drugi jest przeznaczony dla dzieci młodszych (ale starsze też jak najbardziej mogą przy tym ćwiczyć) a jego głównym celem jest usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

 

3.

Następny film przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków i podczas wykonywania ćwiczeń zamieszczonych w filmie dziecko usprawnia aparat artykulacyjny, układ oddechowy oraz słuch fonematyczny.

https://youtu.be/-ysA8R9oG60 

 

4.

Kolejna propozycja wspólnych ćwiczeń z rodzicami lub rodzeństwem na zabicie domowej nudy, a przy okazji świetne ćwiczenia na regulowanie prawidłowego toru oddechowego.

https://youtu.be/eswAS6hxOKk 

 

5.

Film przeznaczony dla dzieci 5-, 6- letnich. Jego celem jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego a także utrwalenie prawidłowej wymowy głosek z i ż/rz oraz ich różnicowanie.

https://youtu.be/p-Sbziwaxyo

6.

Kolejna propozycja zabaw z logopedą dla wszystkich przedszkolaków. Poza usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, dzieci utrwalają prawidłową wymowę głoski s.

https://youtu.be/yxD_5Gq7WiQ