V Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

WYNIKI

 

Termin składania prac od 03.04.2023r. do 05.04.2023 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Ponadto  do 31.03.2023  należy przesłać tekst  bajki w wersji elektronicznej na adres e mail: 

Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie przygotowanej pracy włącznie ze zgodą na udział dziecka w konkursie oraz oświadczeniem o przeniesienie praw autorskich.

 

REGULAMIN

TABELA

 

ZAŁĄCZNIKI