VI Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

Wyniki:

 

 

Jak napisać bajkę?

 

Termin składania prac od 08.04.2024r. do 09.04.2024r. (liczy się data stempla pocztowego)

Ponadto  do 03.04.2024  należy przesłać tekst  bajki w wersji elektronicznej na adres e mail: 

Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie przygotowanej pracy włącznie ze zgodą na udział dziecka w konkursie oraz oświadczeniem o przeniesienie praw autorskich.

Lista wyróżnionych tekstów i autorów ukaże się 23.04.2024r.

 

REGULAMIN

TABELA

 

ZAŁĄCZNIKI

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – współorganizator:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dorosłego – współorganizator: