Opłata za przedszkole

Na dole strony  nowe konto Rady Rodziców!

Począwszy od grudnia 2018 każdy rodzic ma swoje indywidualne konto,
na które dokonuje wpłat za przedszkole.

W wiadomości e-mail jest informacja w kolorze czerwonym z nowym indywidualnym numerem konta.

Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 12,00 zł – za 3 posiłki.

Pełna opłata miesięczna jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (świadczone usługi) oraz opłaty stałej za przedszkole (wyżywienie).

Opłata jest dokonywana w następnym miesiącu.

Od 01 września 2023 roku stawka za każdą rozpoczętą 1h pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł. 

Wpłaty na konto należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

Artykuły plastyczne   

100 zł  (opłata jednorazowa na cały rok)

Skarbnik zbiera pieniążki od rodziców i całą kwotę wpłaca na konto Rady Rodziców wraz z opisem: nazwa grupy, Artykuły Plastyczne

Rada Rodziców 

40 zł na m-c lub 200 zł na semestr lub 400 zł za cały rok

 lub 30 zł na m-c lub 150 zł na semestr lub 300 zł za cały rok   w zależności od ustaleń w grupie

Numer konta Rady Rodziców w banku Santander

54 1090 2529 0000 0001 4490 9943

Prosimy podać:  nazwę grupy, Imię i Nazwisko dziecka 

.

Ubezpieczenie   

64 zł (opłata jednorazowa na cały rok)